2016-08-19 11.11

Strömsunds kommun på besök

Fredagen den 17/6 var en delegation på 14 personer från Strömsunds barn, kultur och utbildningsnämnd på besök i Härjedalen för att titta närmare på det systematiska kvalitetsarbetet som förvaltningen för bildning fritid och kultur arbetar med. Det var efter att förvaltningschef Carina Nilsson och nämndens ordförande Helena Larsson presenterat det nya arbetssättet, på det i regionen gemensamma nätverket för skolutveckling (RUN), som Strömsund blev intresserade och ville veta mer.

-Strömsunds kommun och Härjedalens kommun har mycket gemensamt och vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och vi har säkert också mycket att lära av hur de arbetar i Strömsund. Det är mycket trevligt att de tagit initiativ till denna träff och det är ju alltid roligt att det arbete som vi gjort och tycker är framgångsrikt för oss blir uppmärksammat även i andra kommuner, säger ordförande Helena Larsson.

Det systematiska kvalitetsarbetet genomförs för att säkerställa kvaliteten på skolorna och förskolorna utifrån skolverkets granskningar och den årliga uppföljning som görs inom verksamheterna inom bildning, fritid och kultur. Det är Carina Nilsson förvaltningschef, Helena Larsson, nämndens ordförande och utredningssekreterare Monika Erlandsson som tagit fram och utvecklat det systematiska kvalitetsarbetet.

Representanter från Strömsunds kommun på besök i Sveg för att se hur Härjedalens kommun arbetar med det systematiska kvalitetsarbetet i skolorna och förskolorna.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2016-08-19 11.11
av Henry Jonasson