2016-11-08 08.32

Pengar till skolors idrottstävlingar

Nämnden för bildning, fritid och kultur har beslutat att skjuta till pengar till kommunens skolor för att möjliggöra genomförandet av Härjulfaspelen och Helga och Härjulfs friidrottslekar.

Beslutet som idag fattades av nämnden lyder:
Nämnden för bildning, fritid och kultur beslutar att kostnader upp till 150 000 kr för genomförande av Härjulfaspelen och Helga och Härjulfs friidrottslekar tas ur nämndens konto för oförutsedda behov.

Genomförande och deltagande i spelen innebär en del extra kostnader för den arrangerande skolan och stora resekostnader för de skolor som ska åka till den ort där spelen anordnas. Skolorna i kommunen turas om att anordna skidtävlingen Härjulfa. Helga och Härjulfs friidrottslekar genomförs vid anläggningen i Hede.

Nämnden har tidigare begärt 150 000 kr i tilläggsanslag i sin budget för ändamålet. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt möte i oktober att avslå begäran om tilläggsanslag.

Leif Nilsson, ordförande i nämnden för bildning, fritid och kultur, säger:
När beskedet om avslag kom har nämnden åter igen diskuterat frågan och kommit fram till att det är viktigt att spelen fortsätter i den anda som varit under en lång tid.

Härjulfaspelen har varit en tradition i kommunen i 75 år och Helga och Härjulfs friidrottslekar har tillkommit under de senaste åren. Jag är glad över att nämnden har kunnat fatta detta beslut.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2016-11-08 08.32
av Henry Jonasson