2016-11-14 13.15

Omstrukturering av verksamheten för ensamkommande

Verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar har haft stora utmaningar senaste året och står inför stora utmaningar även i framtiden. Under de senaste 12 månaderna har vi haft en situation där vi har haft ett flertal anvisningar varje vecka av barn som varit på väg till Härjedalen. Vi har således byggt upp en verksamhet för att möta det behovet. Under bara tre månader kom mer än 50 barn och alla barn placerades inom kommunens verksamhet. Därför anställdes många personer för att arbeta inom verksamheten.

Härjedalens kommun har en överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn på 75 platser. Situationen i omvärlden är ändrade och detta påverkar vår verksamhet som idag endast har 51 ungdomar inom HVB-hemmen.

Utmaningarna för verksamheten nu och framöver är större med ett högt antal barn som mår dåligt med anledning av de långa handläggningstiderna hos migrationsverket, återvändande-avtalet som Sverige tecknat med Afghanistan, ekonomin för verksamheten och omställningsarbetet som pågår där behoven av HVB-hem alternativ stödboenden ses över.

Med anledning av det minskade antalet anvisade ensamkommande barn till kommunen och de idag lediga platser som finns samt antalet ungdomar inom verksamheten som kommande år fyller 18 år föreslås att Wemer HVB-hem läggs ner och barnen flyttas till lediga platser på andra boenden inom kommunen.

Även med anledning av de kraftigt minskade anslagen från Migrationsverket för verksamheten som föreslås träda i kraft i juli 2017 så behöver verksamheten anpassas utifrån rådande och framtida omständigheter.

Förslaget som verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar kommer att innebära ett varsel på åtta heltidstjänster. Vi kommer tillsammans med HR-avdelningen att se över andra tjänster inom kommunen och även omställningsfonden. Kommunen har ett svårt rekryteringsläge och vi har behov av flera medarbetare på andra håll i andra delar av vår organisation. Alla behövs för att klara kompetensförsörjningen i framtiden och vi anpassar ständigt våra verksamheter för att säkerställa att vi har rätt person på rätt plats!

I tjänsten
Helena Bredesen
Områdeschef, Ensamkommande Barn och Ungdomar.

Helena Bredesen

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2016-11-14 13.15
av Henry Jonasson