2016-05-09 10.51

Ny taxa för resor med Länstrafiken

Nyligen fattades beslut om att förändra Länstrafikens taxa. Förändringen träder i kraft from 11 maj. Ändringen påverkar även färdtjänsttaxan.

Färdtjänsttaxan har inte justerats sedan 2014-12-01, justeringen innebär inte att det generellt blivit dyrare. Av taxans 31 olika steg, har priset sänkts på 18, oförändrat på 8 samt höjts på 5.

Se mera information på Länstrafikens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2016-05-09 10.51
av Henry Jonasson