2016-10-04 16.54

Nej till stornorrland

Kommunstyrelsen i Härjedalens kommun avvisar Indelningskommitténs förslag om ett Stornorrland. Det stod klart efter tisdagens extrainsatta sammanträde.

Det remissyttrande som skickas in till Finansdepartementet skrivs under av kommunalråden Anders Häggkvist (C) och Victor Ericsson (M) samt oppositionsrådet Gunilla Zetterström-Bäcke (S). En enig kommunstyrelse ställde sig bakom yttrandet.

-Vi ställer oss negativa till att ingå i en storregion tillsammans med övriga Norrlands län av flera olika anledningar. Vi saknar framförallt dialogen och förankringen med befolkningen. En sådan här stor förändring måste få diskuteras politiskt och förankras folkligt. Så har inte gjorts. Inte heller har någon konsekvensanalys presenterats. Vad skulle det här innebära för Härjedalens del? Hur ska resurserna fördelas inom regionen? säger kommunalrådet Victor Ericsson (M)

Anders Häggkvist (C) menar att Härjedalens kommun under många år har arbetat upp en förståelse för kommunens förutsättningar i Region Jämtland Härjedalen:

-Det naturliga är att Härjedalen och Jämtland fortsätter som region. Att bilda en region som är lika stor som halva landet innebär förutom otroligt långa avstånd en centralisering som inte vi ställer upp på, säger Häggkvist.

-Av den knapphändiga information som finns att ta ställning till säger vi nej till ett Stornorrland. Ska en sådan omritning av kartan göras måste det föregås av ett allmänt val eller folkomröstning - där medborgarna får möjlighet att tycka till i frågan, avslutar Ericsson.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2016-10-04 16.54
av Ingela Kälvedal