2016-10-25 15.03

Lågstadiesatning i Härjedalen

Statsbidraget Lågstadiesatsningen kan sökas av huvudmän, för insatser i förskoleklass samt årskurserna 1–3 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Syftet med bidraget är att höja utbildningens kvalitet och ge lärarna mer tid för varje elev. Lågstadiesatsningen omfattar endast skolor som följer svensk läroplan.

Härjedalens kommun har fått 4,5 miljoner kronor. Pengarna avser insatser för läsåret 2016-17.

Totalt i Sverige har 665 huvudmän har beviljats bidrag och nästan 2,3 miljarder kronor kommer att betalas ut för personalförstärkning i förskoleklass och årskurserna 1-3 sett till hela riket.

Härjedalens kommun har för avsikt att utöka personalstyrkan på kommunens grundskolor genom att tillsätta fler pedagoger som arbetar med elever i årskurserna F-3. Ambitionen är att varje skola ska ha tillgång till en skolstödjare som ger pedagogerna, rektor, eleverna och vårdnadshavarna stöd till pedagogiska förbättringar inom den egna skolverksamheten. Vidare kommer fokus att läggas på att stödja de elever i årskurserna 1-3 som har svårigheter att nå de nationella målen.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2016-10-25 15.03
av Ingela Kälvedal