2016-10-31 18.11

Kommunen satsar på lärarnas löner

Nämnden för bildning, fritid och kultur har beslutat satsa 2,6 miljoner kronor kommande budgetår för att höja lärarnas löner.

-Vi vill satsa på lärarna i syfte att utveckla skolan och trygga elevernas kunskapsutveckling säger nämndens ordförande Leif Nilsson (S). Konkurrensen om utbildade lärare är stor och med denna prioritering vill vi få fler att utbilda sig till lärare och få fler att vilja komma och jobba som lärare i vår kommun.

Utöver den kommunala satsningen har kommunen under 2016 tilldelats 2,5 miljoner av staten inom det nationella Lärarlönelyftet vilken är en satsning som innebär ytterligare löneökningar till särskilt kvalificerade lärare, förskollärare och fritidspedagoger.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2016-10-31 18.11
av Henry Jonasson