2016-08-19 11.12

Jenny skriver nationell handbok

Jenny Thaung är just nu projektanställd och utvecklar en vägledning för att kunna leda studiecirklar/föräldraforum för ”Föräldrar på distans”. ”Föräldrar på distans” är ett forum/en studiecirkel för föräldrar vars ungdomar studerar vid gymnasium på annan ort. Projektet har beviljats stöd från länsstyrelsen i Jämtlands län. När handboken är färdig är det tänkt att den ska spridas över landet. Länsstyrelserna i Sverige har ett regeringsuppdrag mellan 2014-2017 att stötta kommunerna i arbetet om föräldrastöd.

”Föräldrar på distans” har i dagsläget genomförts i Härjedalen med god respons vilket medfört en efterfrågan om både uppföljning och nystart av grupper utifrån den erfarenhet som finns i Härjedalens kommun.

-I dagsläget finns inget färdigt material att använda sig av för de som är ledare i ”Föräldrar på distans”. Vi tror att med en vägledning så ska det gå lättare att hitta ledare och det blir också lättare att leda föräldracirklarna/forumen, berättar Jenny.

Innehållet bygger bland annat på önskemål från föräldrarna i Härjedalen som i höstas gick studiecirklarna. Det kommer till exempel handla om ungdomars vanor i sociala medier, ekonomi och studiemedel för ungdomar, boende och försäkringar, alkohol och ungdomar samt hur man kan vara en närvarande förälder på distans.

Jenny har en lång erfarenhet från att arbeta med människor. Hon har bland annat arbetat som kurator och beteendevetare.

Jenny Taung arbetar just nu med en vägledning för ledare som ska hålla i studiecikeln "Föräldrar på distans".

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2016-08-19 11.12
av Henry Jonasson