2016-06-29 11.25

Höjda avgifter inom äldreomsorgen

Riksdagen har antagit en ändring av 5 kap 8 § socialtjänstlagen från 1 juli 2016,vilket gör det möjligt för kommunerna att ta ut en högre avgift inom äldreomsorgen.

Kommunfullmäktige har tagit beslut om en höjning av avgiftstaket inom äldreomsorgen till 1990 kronor per månad, samt en höjning avgifterna i de övriga nivåerna i förhållande till avgiftstaket enligt följande:

Nya avgifter från 1 juli 2016

Nivå 1 656 kr/mån
Nivå 2 1 293 kr/mån
Nivå 3 1 990 kr/mån

Höjningen påverkar avgiften endast för de brukare som har ett avgiftsutrymme som medger detta.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2016-06-29 11.25
av Henry Jonasson