2016-09-15 12.56

Går skilda vägar med två chefer

Härjedalens kommun har träffat överenskommelse om att gå skilda vägar med två chefstjänstemän. Det gäller socialförvaltningens chef Denise Wallén och näringslivsavdelningens chef Thony Gustafson.

”Mot bakgrund av de utmaningar socialnämnden står inför i den närmaste framtiden - inte minst beträffande det ekonomiska läget och pågående omorganisering - vill vi se en annan inriktning på ledarskapet inom förvaltningen” säger Anders Häggkvist (C), kommunalråd.

Justin Cruseman, nuvarande omsorgschef, går upp som tillförordnad socialchef i väntan på ny rekryteringsprocess.

Tjänsten som näringslivschef återbesätts i dagsläget inte. Kommunchefen kommer tills vidare ansvara för avdelningen.

”Vi är i uppstartsfasen av ett näringslivsråd, eller snarare ”pånyttfödandet” av ett sådant råd. I närmare dialog med näringslivet tror vi kunna vända det dåliga företagsklimatet. Arbetet med Härjedalskontraktet kommer i högsta
grad diskuteras i ett sådant här forum”, säger Victor Ericsson (M), kommunalråd.

I näringslivsrådet är det tänkt att representanter från olika branscher, destinationer och organisationer tillsammans med politiker från kommunen diskuterar näringslivspolitik, aktuella frågor och dryftar idéer.

För vidare information:
Anders Häggkvist, kommunstyrelsens ordförande
070-339 13 51, anders.haggkvist@herjedalen.se

Victor Ericsson, kommunstyrelsens vice ordförande
070-624 84 38, victor.ericsson@herjedalen.se

Gunnel Gyllander, kommunchef
070-245 09 50, gunnel.gyllander@herjedalen.se

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2016-09-15 12.56
av Henry Jonasson