2016-10-20 12.07

Familjecentralen startar träffar

Få saker i livet är viktigare än relationen till våra barn. ABC- Alla Barn i Centrum är en föräldracirkel som bygger på att stärka relationen genom att fokusera på det som fungerar. Programmet har utvecklats på uppdrag av folkhälsoinstitutet och innehållet bygger på forskning kring föräldraskap och barns utveckling.

Träffarna är 4 stycken a´ 2,5 tim och riktar sig till föräldrar med barn i åldern 3-12år. Vill du/ni vara med så startar en grupp 26/10 klockan 17.00-19:30 i familjecentralens lokal vid Svegs hälsocentral.

Välkomna med anmälan!
// Ingeborg Johansson och Anki Trygg

Ingeborg Johansson
070-625 17 20
ingeborg.johansson@herjedalen.se

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2016-10-20 12.07
av Ingela Kälvedal