2015-11-27 15.59

Vuxenutbildningen i Hede

Wemerskolan

Wemerskolan i Hede

Det har under en tid pågått en utredning på uppdrag av Nämnden för bildning, fritid och kultur om var vuxenutbildningen i Hede ska vara förlagd.

Bakgrunden till utredningen har bland annat varit att förbättra resursanvändningen för att ha möjlighet att utveckla vuxenutbildningen men även en diskussion om vad som ska hända med Wemerskolans lokaler i framtiden. Förslag inför budget 2016 har visat att det i vuxenutbildningens budget skulle vara krävande att vara kvar i lokalerna på Wemerskolan samtidigt som det efter dialog med Sonfjällsskolans rektor framkommit förslag på alternativa lokaler.

Under de senaste månaderna har dock situationen i Sverige och Härjedalen förändrats som en följd av rådande flyktingsituation. Vi förväntar oss ett ökat tryck på våra grundskolor och vuxenutbildningen utifrån denna situation. Med tanke på detta har vi i nämnden för bildning, fritid och kulturs arbetsutskott tillsammans med kommunens stabsgrupp rörande flyktingsituationen sett att behovet av lokaler för dessa verksamheter kommer att öka. För att förbereda detta kommer kommunstyrelsen att se över finansieringen av hyran på Wemerskolan, i syfte att ge vuxenutbildningen i Hede möjlighet att fortsätta sin verksamhet i Wemerskolans lokaler så länge som behovet finns.

För verksamhetens bästa i rådande situation ser vi att detta är ett nödvändigt och bra beslut.

Gunilla Zetteström Bäcke
Kommunstyrelsens ordförand

Helena Larsson
Ordförande BF

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2015-11-27 15.59
av System Webbmaster