2015-05-28 08.06

Vindkraftpark invigd

Vindkraftparken på Glötesvålen invigds den 27 maj av Ikea. Ikea säger att invigningen av de 30 vindkraftverken på Glötesvålen är en milstolpe i deras hållbarhetsarbete. De producerar nu mer förnybar energi än de förbrukar i alla varuhus, lager och övriga byggnader i Norden. Ikea tackade alla som bidragit till uppförandet av parken. Kommunalrådet Gunilla Zetterström Bäcke var en av invigningstalarna.  

invigning Glötesvålen

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2015-05-28 08.06
av Ingela Kälvedal