2015-04-27 13.37

Värmeljuskopparna är metallskrot

Värmeljus

Värmeljusens koppar räknas inte längre som förpackningar. Därför ska de inte heller lämnas tillsammans med konservburkar och aluminiumformar till återvinningsstationen. Istället ska de lämnas till kommunens insamling för metallskrot.

När värmeljuset brunnit ut ska aluminiumkoppen återvinnas. Hittills har du kunnat lämna kopparna i återvinningsstationens container för metallförpackningar. Det har nu förändrats.

Anledningen till förändringen är ett förtydligande från EU om vad som ska anses vara förpackningar och inte. Värmeljuskoppar är inga förpackningar. Nu tar din kommun hand om dem som metallskrot på alla bemannade återvinningscentraler i länet.

– Aluminium är en metall som är energikrävande att framställa. Det är mycket viktigt att vi fortsätter återvinna aluminiumet i värmeljuskopparna genom att sortera rätt.

Hamnar ljuskopparna i soppåsen går de till förbränning och orsakar problem i pannan. Sortera värmeljuskopparna som metallskrot och lämna in på en återvinningscentral istället!

Z Renhållare - länets kommuner i samverkan

Lina Eklund, Härjedalens kommun
0680-163 74, lina.eklund@herjedalen.se

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2015-04-27 13.37
av Henry Jonasson