2016-01-28 11.36

Ungdomsdemokratidagen 2015

De 13 november var den årliga Ungdomsdemokratidagen och höstrocken tillsammans med Bergs kommun. Ungdomsdemokratidagen har i år utvecklats genom ett samarbete med skolorna. Innan demokratidagen har eleverna i år 7 till och med gymnasiet genomfört lektioner som handlat om demokrati och Jämtlands läns ungdomsstrategi. I ungdomsstratgin finns 6 olika områden (utbildning och kompetens, arbete och entreprenörskap, boende och kommunikation, inflytande och delaktighettrygghet och hälsa samt kultur och fritid). Varje klass har fått lämna förslag på nya saker eller åtgärder inom respektive område som de tycker är viktiga.

På Ungdomsdemokratidagen jobbade eleverna med de olika förslagen och det mynnade ut i 16 medborgarförslag som politikerna i Härjedalen får ta ställning till.

De cirka 80 ungdomarna från Berg och Härjedalen bjöds också på två inspirationsföreläsningar på förmiddagen. Först ut var Crister Löfgren; ultramarathonlöpare, företagare och ambulanssjuksköterska med måtto: ”Vill man någonting tillräckligt mycket så går det – om det inte går – då vill du inte tillräckligt mycket”.
Dagens andra föreläsare var Clara Bodén; debattör, bloggare och Guldbaggenominerad för sin dokumentärfilm om det urbana som norm.

På kvällen spelande Funky Buisness och DJ Hammerdal styrde discogolvet för de cirka 250 ungdomarna som var på plats.

Ungdomsdemokratidagen 2015

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2016-01-28 11.36
av Ingela Kälvedal