2015-03-25 10.23

Tillägg till översiktsplan - LIS

LIS-plan

Syftet med det tematiska tillägget LIS till ÖP (översiktsplan) för Härjedalens kommun (2004) är att ange områden som är lämpliga för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som kan stimulera den lokala och regionala utvecklingen i kommunen.

Tillägget ska vara vägledande vid prövning av dispenser och upphävande av strandskyddet genom de nya särskilda skälen.

Se mera

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2015-03-25 10.23
av Henry Jonasson