2015-01-20 07.31

Skrivelse till trafikverket om flyget

Svegs flygplats

Nu har kommunen skickat två skrivelser till trafikverket, en tillsammans med Region Jämtland Härjedalen och polisen där de ifrågasätter att trafikverket skrivit ett nytt trafikavtal med AS Avies. I skrivelsen vill man veta på vilka grunder Trafikverket fattat beslutet och på vilket sätt trafiksäkerheten vägts in. Man vill också veta om Trafikverket på grund av EU-förordningar anser sig förhindrad att göra bedömning av trafiksäkerhet inom Sveriges gränser och vilka aktiviteter Trafikverket i så fall gör för att påverka detta regelverk.

Härjedalens kommunen har också skickat en skrivelse själv där man beskriver näringens förutsättningar att verka i Härjedalen:

-Vi vill ha en redovisning av upphandlingen och vilka aktiva initiativ som tagits för att säkerställa säkerhet, följsamhet och kvalitetssäkring i leveransåtagandet, samt ekonomisk stabilitet. Vi vill också ha en redovisning på vilket sätt kvalitetsuppföljning och leverantörssamverkan skett med operatören under nuvarande avtalsperiod för att åtgärda ovanstående brister, säger kommunalrådet Gunilla Zetterström Bäcke.

Skrivelse 1PDF (pdf, 72.8 kB)
Skrivelse 2PDF (pdf, 105.8 kB)

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2015-01-20 07.31
av Henry Jonasson