2015-11-25 08.49

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Två historiska beslut togs enhälligt av kommunfullmäktige den 23/11 2015. Båda besluten berör samhällsbyggnadsförvaltningen och gäller från 1/1 2016.

Det första beslutet gäller fastighetsavdelningens övergång till kommunens fastighetsbolag, Härjegårdar fastighet AB. Det är en fråga som diskuterats i nästan 20 år. Kommunfullmäktige fastställde att kommunens samtliga fastigheter ska samordnas i en enda fastighetsorganisation för bättre samordning och planering av fastigheternas drift, underhåll och nybyggnation.

Det andra beslutet gäller samhällsbyggnadsnämndens avskaffande. Det är den första nämnd som avskaffas utan att ersättas av en annan nämnd. Förvaltningen ska organiseras under kommunstyrelsen i fortsättningen. Syftet med nämndens avskaffande är att få kortare ärende- och beslutsvägar samt mindre administration och därigenom en viss ekonomisk besparing.

Panos Alepliotis Chef för samhällsbyggnadsförvaltningen

-Jag som förvaltningschef har skapat underlag för dessa beslut och initierat förändringarna. Jag vill tacka medarbetarna som går över till Härjegårdar och önska dem lycka till med de nya arbetsuppgifterna. Jag vill också samtidigt tacka nämndsordförande och nämndsledamöter för ett föredömligt samarbete mellan politik och tjänstemän. Den gråa zonen mellan ”vadet” och ”huret” har varit en gyllene zon i min bedömning. God fortsättning till alla!

Panos Alepliotis
Chef samhällsbyggnadsförvaltningen

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2015-11-25 08.49
av System Webbmaster