2015-09-01 16.02

Resultat för drogvaneenkät

För sjätte året i rad genomfördes  en drogvaneenkät i år 6 och 8 i alla skolor i Härjedalens kommun. I år var svarsfrekvensen 88,8%. Kommunens ANTD-samordnare Agneta Roberts berättar om resultatet:

-I år 6 är det, precis som förra året, ingen elev som dagligen röker eller snusar. Ingen har heller provat vattenpipa. Av killarna är det ingen som har druckit alkohol, medan 2% av tjejerna har druckit flera gånger. Ingen i klass 6 har blivit erbjuden eller provat narkotika.

I år 8 är det ingen av tjejerna som röker dagligen, medan siffran för killarna är 2%. Ingen av tjejerna snusar. Bland killarna har snusningen ökat från 2% ifjol till 9 % i år.  85% av eleverna i år 8 har aldrig varit berusade. Det är ett mycket bra resultat! Tidigare mätningar aldrig varit över 80 %. 2% av killarna i år 8 har provat narkotika, men ingen av tjejerna.

På frågan om det röks på skolgårdarna är det ingen som upplever att det röks i Lillhärdal eller Funäsdalen. I Vemdalen svarar 11% att de upplever att det röks på skolgården, och i Ytterhogdal upplever samtliga elever att det röks på skolgården. 88% av ungdomarna säger att det också röks på fritidsgården i Ytterhogdal. Enkäten visar att samtliga rökare i Vemdalen och Ytterhogdal är personal.

Skolan i Ytterhogdal

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2015-09-01 16.02
av Ingela Kälvedal