2015-05-07 08.24

Rapport - bibliotekens brukarenkät

En rykande färsk rapport från sammanställningen av den omfattande brukarenkäten vi gjort inom Härjedalens Biblioteksverksamhet i år.

Syftet med enkäten:
Att via enkäten få en uppfattning om användarnas syn på bibliotekens service vad gäller tjänster, utbud, öppethållande, kompetens, bemötande etc. och därigenom skapa en möjlighet för dem att påverka verksamheten positivt.

Enkäten gick att besvara via biblioteken, kommunkontoren och webben (18%) under perioden 150316-150416. Marknadsföring skedde via bibliotekets hemsida, kommunens hemsida (interna och externa), på vår banner på sveg.se, annonsering, TH, Fjällnytt och Mitthärjåbladet samt via affischeringar och dialog.

Se rapportPDF (pdf, 903.6 kB)

Lånekort

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2015-05-07 08.24
av Henry Jonasson