2015-09-21 11.13

Öppet hus - biblioteket i Funäsdalen

Biblioteket i Funäsdalen

Biblioteksassistent Karin Ohlsson och filialföreståndare Anette Mörtberg

Biblioteket i Funäsdalen har fått en ansiktslyftning genom bl.a. en del nya möbler. Förra veckan var det öppet hus och ca 100 personer kom och besökte biblioteket. Anette Mörtberg, filialföreståndare vid Funäsdalens bibliotek är glad för upprustningen:

-I en tid där läsningen och läsförståelsen minskar både bland barn och vuxna är det viktigt att lyfta fram biblioteket som en värdefull resurs i lokalsamhället. Det finns även stora sociala skillnader i våra läsvanor. Detta är en oroande utveckling där demokratin i en förlängning kan hotas. Den som inte kan läsa och förstå en text har dessutom svårt att göra sin röst hörd i samhället. Vi på biblioteket arbetar på många olika sätt med att väcka läslust, stärka läsande och läsförståelse.

Några exempel på det är:

  • Författarbesök
  • Bokpresentationer av nya böcker för både barn och vuxna
  • Högläsning flera gånger varje vecka för barn
  • Bokcirklar (för närvarande 3 stycken i Funäsdalen med ca 35 deltagare, Hede har en bokcirkel med ca 25 deltagare). Vi märker dessutom ett ökande intresse för detta sätt att träffas under trevliga former och prata om litteratur.
  • Vi servar distansstuderande med litteratur och vaktar vid tentamina för att man som student skall kunna bo kvar hemma i Härjedalen under sina studier. Många har både jobb och små barn.
  • Vi hjälper de nysvenskar som av olika skäl kommer till vår kommun med litteratur på deras hemspråk, litteratur anpassad till deras kunskap i svenska och instruerar SFI om de resurser som finns på det lokala biblioteket
  • Biblioteket fungerar som ett verktyg i barns och ungas lärande. I dagens mediebrus är det oerhört viktigt att ha kunskaper i informationssökning, källkritik m.m.

Detta är bara en liten del av de arbetsuppgifter som vi på biblioteken runt om i kommunen ägnar oss åt dagligen, avslutar Anette Mörtberg.

Anette Mörtberg

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2015-09-21 11.13
av Henry Jonasson