2015-11-02 13.24

Omställning av boenden i omsorgen

Senioren i Sveg

Kommunfullmäktige antog 2015-10- 05 Socialnämndens förslag till budget för år 2016. Kommunfullmäktige beslutade även att Socialnämnden ska fortsätta sitt omställningsarbete i syfte att renodla boendeformerna.

Socialförvaltningen kommer utifrån beslutet nu att inleda arbetet med att ställa om tre av kommunens särskilda boenden till trygghetsboenden. De boenden som berörs är Mobacka i Lillhärdal, Senioren i Sveg och Fjällglimten i Vemdalen.

Omställningen kommer inte på något sätt att påverka behovet och rätten till insatser. Omställningsarbetet kommer att ske succesivt och med stor hänsyn och respekt och i dialog med den enskilde och närstående.

Information och dialogmöten på berörda boendena kommer att anordnas. Omställningen beräknas vara genomförd inom en treårsperiod.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2015-11-02 13.24
av System Webbmaster