2015-04-01 17.00

Nytt nyhetsbrev

Nyhetsbrev mars 2015

Nu finns mars månads nyhetsbrev ute. I det här numret kan man bl.a. läsa om LIS-Landsbygdsutveckling i strandnära lägen och om arbetet med att ta fram en ny detaljplan för området i Slagavallen

Se nyhetsbrevPDF (pdf, 5.5 MB)

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2015-04-01 17.00
av Henry Jonasson