2015-12-18 13.40

Nya avgiftsnivåer för maxtaxa

Från och med den 1 januari 2016 höjs inkomsttaket för maxtaxan. Det innebär att hushåll med en sammanlagd inkomst över 42 890 kr/mån får höjda avgifter för förskola och fritidshem

Den höjda avgiften beror på att staten höjer inkomsttaket för maxtaxa, från 42 890 kr/mån till 43 760 kr/mån.

Högsta avgiftsbelopp per månad enligt nedan

Förskola

  • barn 1: 3 procent av inkomsten - dock högst 1 313 kronor/månad
  • barn 2: 2 procent av inkomsten - dock högst 875 kronor/månad
  • barn 3: 1 procent av inkomsten - dock högst 438 kronor/månad

Fritidshem

  • barn 1: 2 procent av inkomsten - dock högst 875 kronor/månad
  • barn 2: 1 procent av inkomsten - dock högst 438 kronor/månad
  • barn 3: 1 procent av inkomsten - dock högst 438 kronor/månad

Från och med fjärde barnet är omsorgen gratis.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2015-12-18 13.40
av Henry Jonasson