2018-05-24 10.08

Kulturstipendium och kulturpris 2015

Blommor

Vi ser för närvarande över reglementen för våra priser och stipendium.
Från och med 23 november kommer du kunna nominera årets pristagare samt söka årets stipendium inom Kultur- och Fritid.

Prisnomineringar och ansökan av stipendium för 2015
skall vara Nämnden för bildning, fritid och kultur, Medborgarhuset,842 80 SVEG tillhanda senast 2015-12-04.

Upplysningar lämnas av Patrik Byström, kulturchef tfn 0680-161 27 eller Fritidskontoret tfn 0680-161 26.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-05-24 10.08
av Anna Elfqvist