2015-06-17 16.18

Invigning - När rocken kom till Sveg

Nämnden för bildning fritid och kultur har beslutat att flytta utställningen ”När rocken kom till Sveg” från Folkets Hus i Sveg till nya lokaler i centrum. Inga extra anslag har tillskjutits för driften utan ska ske inom befintlig budgetram.

Patrik Byström, kultur- och fritidschef, berättar att mötesplatser är ett prioriterat område i kommunens kultur- och fritidsplan. Dessa ska utvecklas så att förutsättningar för möten mellan människor ur olika grupper kan ske.

-Med Kulturcentrum Mankell och ”När rocken kom till Sveg” vill vi bygga tillgängliga och attraktiva kulturella mötesplatser. Vi hoppas på en rad tänkbara positiva effekter, så som ökad besöksnäring, ökad lokal stolthet, ökad gemenskap mellan människor och ökad samhällsutveckling, säger Byström.

Utställningslokal på Kyrkogatan 13 B i Sveg

Utställningslokal på Kyrkogatan 13 B i Sveg

De som jobbat med utställningen är, förutom Patrik Byström, Sol Vikström och Stefan Hallgren på Happy Minds Studio. Under sommaren kommer förvaltningen för bildning fritid och kultur att anställa två personer som ska sköta utställningen. Öppettiderna kommer att vara måndag-söndag 12.00-16.00.

De lånade föremålen som fanns i utställningen på Folkets Hus är nu tillbakalämnade, så utställningen består endast av de föremål kommunen köpt. Man kommer kunna se bildspel samt se filmen ”När Rocken kom till Sveg”. Man kommer även kunna spela på Elvis Flipperspel, berättar Byström.

När rocken kom till Sveg får en ny webbsida som ligger på www.herjedalen.se under ”Kultur” samt ett nytt telefonnummer och ny e-postadress.

På webbsidan kommer man kunna ta del av diverse aktuella aktiviteter. En av dessa aktiviteter kommer vara ”Skyltdocke-Quiz”, där besökare får gissa vilken artist från 50-60-talet som förekommer i skyltfönstret.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2015-06-17 16.18
av Henry Jonasson