2015-03-02 16.11

Intresserad att ta emot feriejobbare

Nu är det möjligt att anmäla intresse för att ta emot feriejobbare! Från och med idag, till och med den 30 april är det möjligt för företag, föreningar, etcetera, att anmäla intresse för att ta emot en eller flera feriejobbare under sommaren. Anmälan görs via ett formulär på vår hemsida.

Kommunalt anordnat feriearbete är till för de ungdomar som inte har ett annat sommarjobb. Ungdomarna får inte ersätta annan personal och det kan inte krävas att de själv ska klara av arbetsuppgifterna, utan ungdomarna ska få handledning till de arbetsuppgifter de förväntas utföra. Det är kommunen som betalar feriejobbarnas lön.

I år kommer ungdomar som någon gång under 2015 fyller 17 eller 18 år erbjudas att söka feriejobb.

Mer information om vad det innebär att ta emot en feriearbetare hittar du här.

Med vänliga hälsningar Feriejobbsgruppen, Arbetsmarknadsenheten

E-post: feriejobb@herjedalen.se
Telefon: 0680 – 176 61

Feriejobb

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2015-03-02 16.11
av Henry Jonasson