2015-11-25 08.45

Inför vintern med snö och halka

Lite information om snöröjningen för att Du skall få ökad förståelse hur den sköts i vår kommun. Snöröjning och halkbekämpning är en service vi tillhandahåller för Din trafiksäkerhet och framkomlighet.

Se mera under herjedalen.se/vintervaghallning

Plogning

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2015-11-25 08.45
av System Webbmaster