2015-06-05 10.01

IFO besökte studenter

Lars-Göran Fredriksson, chef för individ-och familjeomsorgen vid Härjedalens kommun berättar om en givande dag på Mittuniversitetet.

-Avdelning Individ- och familjeomsorg har det lite kämpigt för tillfället när det kommer till kompetensförsörjningen. Det har blivit allt svårare att rekrytera socionomer till våra socialsekreterartjänster. Ett bekymmer som vi delar med i princip alla kommuner i Sverige.

Bekymret beror på olika faktorer men den omständighet som blivit mest framträdande är bristen på överensstämmels mellan organisatoriska och personella resurser inom kommunal socialtjänst och det tunga ansvar som ligger i de alltmer detaljstyrda myndighetsutövande tjänster som socialsekreterare besitter.

Härjedalen utgör inget undantag och berörs i lika hög grad av denna rikstäckande ”socialtjänstkris”. Som tur är har vi fantastiska medarbetare som sliter hårt för att vi ska upprätthålla den viktiga verksamheten i Härjedalen
under denna prövande tid.

IFO

Lars-Göran Fredriksson och Ingela Pettersson

Efter ett otal annonskampanjer utan behöriga sökanden till utlysta socialsekreterartjänster beslöt vi oss för att lämna våra kontor och söka upp socionomerna där de befinner sig. Vi kontaktade föreläsare vid socionomprogrammet vid Mittuniversitetet i Östersund och bad om audiens hos avgående klass.

Vi, jag och enhetschef Ingela Pettersson, fick en halvtimme till vårt förfogande för att informera studenterna om Härjedalens kommun, dess socialtjänst och alla de fördelar som faktiskt finns med att arbeta och bo i vår kommun. Samt att vi känner till de brister som råder inom yrket och att vi i Härjedalen kommer att försöka vidta de åtgärder som krävs för att göra yrket till det det egentligen är bland det roligaste och mest givande som arbetsmarknaden har att erbjuda.

När vi åkte tillbaka mot Sveg hade vi tre namn på personer som önskade söka tjänst som socialsekreterare i Härjedalens kommun. Vi hade haft ett intressant samtal med blivande socionomer där vi fick lära oss en del om deras önskemål och farhågor inför yrkeslivet samtidigt som vi kunde ge dem en mer positivt orienterad bild av yrket än vad media vanligtvis levererar.

Vi fick dessutom till oss att vi var den första kommun som besökt socionomstudenterna på Miun på detta sätt och att besöket blivit mycket uppskattat.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2015-06-05 10.01
av Henry Jonasson