2015-03-26 16.18

Högstadiet i Ytterhogdal läggs ner

Nämnden för Bildning, fritid och kultur har på sitt sammanträde den 26 mars 2015 beslutat att förlägga undervisningen för eleverna vid Centralskolan i Ytterhogdal årskurs 7-9 till Södra skolan i Sveg från och med höstterminen 2015.

Centralskolan i Ytterhogdal

På Centralskolan i Ytterhogdal kommer undervisningen för årskurserna F-6 att fortsätta bedrivas utan förändring. Skolan kommer inom de närmaste åren att genomgå en rejäl ansiktslyftning vad gäller upprustning av lokalerna.

-Att vi flyttar en enhet till en annan skolenhet är ett faktum vi står inför. Idag bedrivs en undervisning med hög kvalitet på Ytterhogdals skola i årskurserna F-6 och det är viktigt vi bibehåller kvaliteten även för högstadiets elever. Vi ser detta som den bästa lösningen för högstadieeleverna och ser med tillförsikt fram emot att kunna fylla på elevantalet på Centralskolan underifrån säger nämndens ordförande Helena Larsson

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2015-03-26 16.18
av Henry Jonasson