2015-04-17 10.34

Härjedalskontraktet tecknades

På torsdagen presenterades Härjedalskontraktet i Sveg, Hede och Funäsdalen. Där erbjöds företagare att skriva under kontraktet som ska föra kommunen framåt tillsammans med näringslivet.

Ett trettiotal företagare deltog i frukostmötet i Sveg, där Härjedalskontraktet för första gången presenterades. Därefter gick resan till Hede för lunchträff med företagare och sedan vidare till Funäsdalen för middagssittning. En hektisk dag för kommunledningen när de tillsammans med näringslivskontorets personal for ut på turné för att träffa företagare för att presentera och signera Härjedalskontraktet tillsammans med dessa.

Kontrakt

Nu har kommunens representanter, allt från politiker till förvaltningar, inlett ett ambitiöst förändringsarbete och för att få det mätbart så har 30 punkter inom fyra områden tagits fram.

Ett mätbart mål med arbetet är att varje år klättra på rankningen, där kommunen kom på 271 plats i fjol.

–För att lösa ett problem måste man erkänna att det existerar. Mitt mål är att vi ska blir den bästa företagskommunen och att vi ska öka antalet invånare, sa kommunalrådet Gunilla Zetterström Bäcke (S) till de samlade företagarna på Folkets Hus i Sveg

De fyra områden som Härjedalskontraktet berör har döpts till service, dialog, bollsinne och ständig förbättring.

Kontrakt Sveg

Helena Hagberg var den första att skriva på i Sveg.

Kontrakt Trosavik

Birgitta Bredesen var först i Hedeviken

Kontrakt Funäsdalen

I Funäsdalen var Jonas Kojan först framme och undertecknade kontraktet

Logotyp Härjedalskontraktet

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2015-04-17 10.34
av Henry Jonasson