2015-09-22 16.48

Härjedalen - rökfri kommun 2025

Kommunstyrelsen i Härjedalens kommun tog förra veckan, som första kommun i Sverige, beslut om att stötta Tobacco Endgame - Ett Rökfritt Sverige 2025. Projektet är ett opinionsbildningsprojekt vars syfte är att rökningen ska vara starkt reducerad till år 2025 och inte längre utgöra ett dominerande folkhälsoproblem.

Härjedalens Kommun ställer sig nu bakom Tobacco Endgame - Ett Rökfritt Sverige 2025 och vill stötta hela projektet med att nå målet med färre än 5 % rökare.

-Att vara med i Tobacco Endgame 2025, som bedrivs av Tobaksfakta och Yrkesföreningar mot Tobak, innebär att vi ska sprida information om konsekvenser med rökning i kommunen, förbättra och stärka vår tobaksprevention, skapa fler rökfriamiljöer samt underhålla och sprida Tobaksfri Duo, säger Agneta Roberts - alkohol och drogsamordnare i Härjedalens kommun.

Tobacco Endgame kommer förhoppningsvis att påverka folkhälsan positivt i Härjedalen och ge samhällsvinster både socialt och ekonomiskt. Enligt folkhälsoinstitutet (folkhälsomyndigheten) kostar en rökare sin arbetsgivare cirka 45 000 kr per år och för rökaren är kostnaden ca 20 000 kr om man röker ett paket om dagen. Räknat på de anställda inom Härjedalens kommun innebär det en besparing på över 4 miljoner i produktionsbortfall och försinkad arbetstid per år.

-Vi stärker också barnperspektivet genom att skapa fler rökfriamiljöer. Skolorna i kommunen har i drygt 3 år arbetat aktivt med att få ungdomar att inte börja röka, genom en kontraktmetod, Tobaksfri Duo, något som visat sig vara framgångsrikt. Nu gäller det att arbeta aktivt med de vuxna rökarna för att nå målet, säger Agneta.

Kommunens folkhälsosamordnare Ingela Kälvedal är också glad över kommunstyrelsens beslut:
- Nu kan vi få ett bra stöd genom Tobacco Endgame att växla upp arbetet med tobaksförebyggande åtgärder och på så visa skapa förutsättningar för en bättre hälsa hos våra invånare. Under hösten kommer kommunens folkhälsoplan att revideras så det här beslutet ligger väl i tiden.

Rökfritt Sverige 2025

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2015-09-22 16.48
av Ingela Kälvedal