2015-04-13 15.57

Hälsa på lika villkor presenterad

Anna Werme och Frida Hansson från Folkhälsocentrum var på kommunfullmäktige och presenterade enkäten ”Hälsa på lika villkor”.

Rapport Hälsa på lika villkor.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frida Hansson och Marie Werme från Folkhälsocentrum presenterade Härjedalens resultat i "Hälsa på lika villkor".

Vart fjärde år deltar Region Jämtland Härjedalen och kommunerna med ett utökat urval i Folkhälsomyndighetens undersökning Hälsa på lika villkor. År 2014 var tredje gången hittills. Enkäten skickades då till totalt 9 600 invånare i åldrarna 16-84 år i Jämtland Härjedalen. Av dem svarade 5 148 invånare; 52,5 procent, i Härjedalen svarade 51%.

Syftet med enkäten är att ge en bild av hur befolkningen mår, om det skiljer sig mellan olika grupper och hur det förändras över tid. Resultatet ska Region Jämtland Härjedalen och kommunerna använda som underlag för beslut om vilka insatser som behövs för att förbättra folkhälsan i Jämtland Härjedalen.


Sidinformation

Sidan uppdaterad 2015-04-13 15.57
av Ingela Kälvedal