2015-08-27 08.03

Fortsatt verksamhet i Folket Hus

Folkets Hus i Sveg

Sedan konkursen i Folkets Hus var ett faktum, har ett ihärdigt arbete pågått inom kommunen för att reda ut situationen. Fastigheten är ju kommunens och det är mycket verksamhet som genomförs i den men som i och med en konkurs hamnar i osäkra lägen.

- Vi var mitt uppe i starten för sommarturismen när vi fick beskedet att Folkets Husföreningen begärt sig i konkurs, berättar Thony Gustafson, näringslivschef på kommunen. Turistbyrån i Sveg tar varje sommar emot tusentals besökare som vill spendera semestern eller delar av den i Härjedalen och att stänga igen var inget alternativ. Sveg är ett nav och en port in i Härjedalen och en fungerande turistbyrå som kan vägleda gästerna i olika frågor är ett måste. Därför togs beslut om att kommunen tar över turistverksamheten och att öppna upp turistbyrån igen. Nu har vi haft den öppen även under augusti.

En arbetsgrupp har satts ihop för att arbeta vidare med övriga verksamheter i Folkets Hus. Det finns ett antal hyresgäster och de är ju i kommunens fastighet, så det behövs förhandlas fram nya avtal till dem med kommunen. Det arbetet pågår och ska slutföras så fort som möjligt.

- Vi ser också över hur vi ska lösa frågan kring arrangemang, möten, konferenser och biografen. Vår målsättning är att de beställningar som är gjorda också ska levereras. Med tanke på situationen och att vi tar över en bokningsverksamhet som vi inte vet hur den skötts, så är det är bra om de som är osäkra på sina bokningar hör av sig till oss, säger Thony Gustafson.

Som tidplanen ser ut just nu så hanterar vi verksamheten med bokningar och arrangemang från 1 september, men jag ber om tålamod ifall det kan halta lite inledningsvis och att det är bättre med ett telefonsamtal för mycket till oss än att något faller mellan stolarna. Vår målsättning är att denna lösning ska bli så bra som möjligt för alla och att föreningar och företag ska kunna erbjudas kurs- och konferenslokaler som tidigare och att biogramverksamheten ska kunna fortsätta som planerat fram till årsskiftet. Redan nu har vi ju också fritidsgården som fyller en viktig funktion och jag har fått information om att den verksamheten rullar på som vanligt.

Under hösten kommer arbetet med att se över framtida verksamhet att fortsätta. Men fram till ett nytt beslut tas kör vi på hårt för att få styr på verksamheten åtminstone fram till årsskiftet så att det finns en samlingsplats för turister, arrangemang, bio och konferenser, avslutar Thony Gustafson.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2015-08-27 08.03
av Henry Jonasson