2015-10-02 12.57

Förslag till miljöpristagare 2015

Miljö

Miljö- och byggnämnden utdelar årligen ett miljöpris om 10 000 kr för särskilt värdefulla insatser inom miljöområdet. Priset kan utdelas till enskild person, grupp eller organisation. Pristagaren skall antingen vara kommuninnevånare eller genom sin verksamhet ha anknytning till kommunen.

Priset kan endast erhållas en gång och kan inte sökas.

Förslag till miljöpristagare, med motivering, ska vara miljö- och byggnämnden, Medborgarhuset, 842 80 Sveg, tillhanda senast den 20 november 2015

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2015-10-02 12.57
av Henry Jonasson