2015-07-07 10.31

Försäljning av HTAB

Härjedalens Turistanläggningar AB (HTAB), bildades 1966 av dåvarande Hede kommun, med syfte att på marknadsmässiga villkor vidta åtgärder för att få till stånd en aktiv turismnäring inom Hede- och Vemdalenområdet. Det ursprungliga syftet är sedan länge uppfyllt och marknaden och underlaget för bolagets verksamhet har förändrats.

Bolaget äger bland annat exploateringsmark och en stugby i Björnrike.

Kommunfullmäktige beslutade, 2014/ § 166, att uppdra till kommunstyrelsen att bjuda ut HTAB till försäljning.

Kommunfullmäktige beslutar

  • Kommunen övertar HTAB:s aktier i destination Vemdalen AB för 20 000 kronor. Aktieköpet finansieras med eget kapital
  • Kommunen övertar HTAB:s pensionsåtaganden mot att HTAB ersätter kommunen med motsvarande belopp.
  • Härjedalens Turistanläggningar Aktiebolag försäljs till Björkfjärden Byggproduktion AB för den köpeskilling och på de villkor som anges i träffat aktieöverlåtelseavtal. Tillträde sker den 1 oktober 2015.
  • Kommunfullmäktige upphäver § 16 i bolagsordningen för Härjedalens Turistanläggningar Aktiebolag, vilket innebär att kommunfullmäktiges godkännande inte längre krävs för att bolagsordningen ska kunna ändras.


Sidinformation

Sidan uppdaterad 2015-07-07 10.31
av Camilla Mehlqvist