2015-06-24 08.42

Förnyad satsning på Örndalen

Örndalen

Foto: International Alpine Design

Örndalen Resorts styrelse har enhälligt beslutat att lämna in en ansökan om miljöprövning till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västernorrland för ett mindre projekt än det som ursprungligen planerades i Vemdalen.

Bakgrunden är att Mark- och Miljööverdomstolens tidigare i år upphävde dispensen från artskyddsförordningen avseende kungsörn. Det nya projektet bygger på ett flertal förändringar genom vilka projektet anpassats till det örnpar som finns i området. Ett nationellt kunskapscentrum om örn ingår i satsningen.

Se pressmeddelandePDF (pdf, 60.4 kB)

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2015-06-24 08.42
av Henry Jonasson