2015-08-18 13.50

Förebyggande arbete ger resultat

Ungas alkoholkonsumtion sjunker och förebyggande arbete tros vara en av orsakerna. För fjärde året i rad har Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF, undersökt kommunernas förebyggande arbete och satsningar på ungas fritid. Härjedalens resultat är godkänt, 3,6 av 5 och bäst i länet.

-I Härjedalen är det här ett prioriterat område. Vi avsätter tid för förebyggande arbete och att vi har gott samarbete med alla som jobbar med ungdomar i våra ungdomsgrupper. Det är kyrkans fritidsledare/diakoner, ungdomsmottagningen JLL, polisen, fritidsledare, elevhälsa, sociala och nattvandrarna. Samverkan är framgångsfaktorn. Syftet med ungdomsgrupperna är att jobba för att skapa trygga drogfriamötesplatser och drogfria arrangemang, diskutera negativa händelser och att förbättra dessa genom att störa eller erbjuda andra aktiviteter.  Jag tror att ungdomsgrupperna har en stor del i det positiva resultatet, säger Agneta Roberts, ANTD-samordnare vid kommunen.

Eric Tegnander, ordförande i UNF säger att alla unga är värda en meningsfull fritid både för att må bra idag och för att utvecklas inför framtiden. Ungas alkoholkonsumtion är historiskt låg och unga vill hellre göra annat under sin fritid än att dricka alkohol. Kommunens satsningar kan göra stor skillnad för alla unga men inte minst för dem som inte trivs hemma.

Här är en bild från den nyrustade fritidsgården i Sveg.

Fakta om undersökningen:
I år har 257 av 290 kommuner deltagit i undersökningen där de har svarat på frågor om ungas inflytande, nyktra mötesplatser, samarbete med föreningsliv och förebyggande arbete vid högtider. 114 kommuner, 44 %, godkändes med resultat på minst 3 av 5. Av dem var det 23 kommuner som fick resultat över 4 av 5 och fick betyget väl godkänt. 2014 godkändes 49 % av kommunerna men färre av dem fick väl godkänt.

UNF:s rekommendationer för ett bättre uteliv i kommunen

  1. Skapa nyktra mötesplatser som uttalat vänder sig till målgruppen 16-19 år.
  2. Se till att det finns fritidgårdar öppna sent på kvällar och under helger.
  3. Ge unga reellt inflytande över sin egen fritid.
  4. Satsa på extra tillsyn av alkohollagen under alkoholtäta helger för att begränsa minderårigas möjlighet att få tag i alkohol.
  5. Gör en rejäl översyn av ungas uteliv och lova unga en lägstanivå i alla kommuner.


Sidinformation

Sidan uppdaterad 2015-08-18 13.50
av Ingela Kälvedal