2015-10-16 14.35

Flyktingsituationen i Härjedalen

Under torsdagen hölls ett samverkansmöte om flyktingsituationen i Härjedalen. Politiker, chefer och berörda tjänstemän samlades och gick igenom nuläget.
- I dagsläget bedöms situationen vara under kontroll, men kommunen följer utvecklingen som sker. Vi har dock stora behov av gode män till ensamkommande barn och ungdomar och boenden till nyanlända, säger tillförordnad kommunchef Ola Regnander.

Ola Regnander

Frågor om flyktingsituationen besvaras av kommunalrådet Gunilla Zetterström Bäcke, tf kommunchef Ola Regnander och säkerhetssamordnare Christoffer Fransson. De är också kommunens kontaktpersoner mot länsstyrelsen och media.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2015-10-16 14.35
av System Webbmaster