2015-11-23 13.56

25 År i kommunen

Vid kommunfullmäktiges sista sammanträde 2015 fick 17 kommunanställda och 1 förtroendevald mottaga en minnesgåva från kommunen. Ola Regnander höll ett tal och kulturskolan gav en återblick i form av ett popuri från 1990-talet.

Bildning, fritid och kultur
Ann-Marie Norlén, Lillhärdal
Ulla Berglund, Funäsdalen
Margareta Wiberg, Sveg
Lise-Lotte Eriksson, Sveg
Jeanette Söderqvist, Sveg
Eva Friberg, Funäsdalen

Socialförvaltningen
Monica Jonasson, Lillhärdal
Monika Svärd, Sveg
Gunilla Lindblom, Sveg
Eva Wallberg, Sveg
Carina Davidsson, Sveg
Margareta Halvarsson, Sveg
Yvonne Svensson, Sveg
Anita Nordberg, Sveg
Lena Persson, Sveg

Samhällsbyggnadsförvaltningen fastighetsavdelningen
Per-Anders Åström, Hede

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2015-11-23 13.56
av System Webbmaster