Räddningtjänstens ansvar

Brandbilar
Vid olyckor, bränder, mindre översvämningar, saneringsarbeten mm är det i första hand räddningstjänsten med räddningsledaren på plats som har mycket stora befogenheter för att genomföra insatsen.

När räddningsledaren anser att fara kan uppstå som drabbar liv, egendom och miljö i en större omfattning kontaktas kommunens krisledningsgrupp.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2012-10-30 10.18
av Henry Jonasson