Posom, psykiskt och socialt omhändertagande i samband med olyckor

Om det händer en större olycka, en större samhällsstörning eller om kommuninvånare finns med i olyckor utanför länet kan Posom träda in och stötta drabbade, deras anhöriga och andra oroliga.

Posom står för psykosocialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer.

I Posom ingår:

  • Räddningstjänsten
  • Socialtjänsten
  • Polisen
  • Svenska kyrkan
  • Förskola och skola
  • Region Jämtland-Härjedalen

Mål och syfte med Posom

  • Säkerställa psykiskt och socialt omhändertagandet för olycksdrabbade och närstående där naturliga nätverket inte räcker till.
  • Hantera de första akuta åtgärderna inom krishantering och vid behov ge stöd en kort tid efter en krissituation.
  • Slussa hjälpbehövande till ordinarie stödfunktioner.
  • På lång sikt förebygga psykiskt ohälsa.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-02-11 11.56
av Åsa Evertsdotter