Posom, psykiskt och socialt omhändertagande i samband med olyckor

Posoms uppgift är att ge akut stöd till drabbade människor vid kriser, större olyckor, traumatiska händelser och katastrofer för att på sikt förebygga ohälsa.

Vid större händelser leder och organiserar Posomgruppen ett omhändertagande i det akuta skeendet och ska kunna förmedla kontakter för ett fortsatt långsiktigt omhändertagande.

Målet är att förebygga psykisk ohälsa på sikt.

I Posom ingår:

  • Räddningstjänst
  • Socialtjänst
  • Polis
  • Kyrka
  • Förskola/skola
  • Sjukvård

I Härjedalens kommun finns Posom-grupper i Sveg/Lillhärdal, Hede, Ytterhogdal och Funäsdalen.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-03-21 18.29
av Åsa Evertsdotter