Lag om skydd mot olyckor

Lag om skydd mot olyckor ska förbättra skyddet mot olyckor och öka tryggheten i samhället.

De övergripande målen är:

  • Människors liv och hälsa liksom egendom och miljö ska ges ett "tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor". Oavsett var man befinner sig i landet ska detta betryggande skydd finnas.
  • Räddningstjänsten ska planeras och organiseras så att insatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt.

Det viktigaste är att:

  • Det ska göras handlingsplaner som redovisar de risker som finns i kommunen, mål för säkerheten, hur den förebyggande verksamheten är ordnad och vilken förmåga kommunen har att genomföra räddningsinsatser.
  • Den enskilde får ett större ansvar för att skydda sitt liv, egendom och miljö.
  • Verksamheter som är brandfarliga ska själva skriftligt redogöra för sitt brandskydd
  • Det olycksförebyggande arbetet betonas liksom kommunens roll som att samordna det totala arbetet med skydd mot olyckor
  • Olyckor där räddningstjänsten gjort en insats ska undersökas för att få fram orsaken till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen genomförts.
  • Kommunen skall genom rådgivning och information underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-02-03 08.56
av Åsa Evertsdotter