Kommunens krishanteringssystem

Kommunens krishanteringssystem

Oavsett var en kris inträffar, oavsett om den drabbar en enskild individ eller en hel kommun så finns det en sak gemensamt - den inträffar alltid i en kommun. 

På följande sidor finns information som relaterar till kommunens arbete kring kriser och olyckor på olika nivåer i samhället.

  • Kommunens handlingsprogram för skydd mot olyckor bearbetar kriser på en individ nivå till exempel bränder och trafikolyckor som kan leda till en räddningsinsats.
  • Kommunens krisledningsnämnd beslutar om och leder kommunens krisarbete med stöd av underlag som krisledningsstaben tar fram.
  • Gruppen för psyko-socialt omhändertagande (Posom) består till största delen av frivilliga som aktiveras efter en svårare händelse där drabbade riskerar att vara väldigt skärrade eller må psykiskt dåligt. Posom är ett medmänskligt stöd efter kris.
  • Räddningstjänsten är en självständig operativ del i samhällets krissberedsskap och har ett ansvar att rycka ut vid många olika typer av larm/händelser. Här kan du läsa om räddningstjänstens ansvar.
  • Kommunens fastställda säkerhetspolicy tar upp riktlinjer för hur kommunens säkerhetsarbete skall utföras.


Krisrelaterade länkar(externa):

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-02-03 08.52
av Åsa Evertsdotter