Åtgärder under coronavirus-pandemin

Kommunens arbetar sedan 13 mars 2020 i stabsläge med anledning av covid-19 orsakat av coronavirus. Stabsläge innebär att kommunen på ett snabbare och bättre sätt kan fatta beslut och samordna planeringen.

Åtgärder

 • Delar av den dagliga verksamheten stänger från onsdag 27 maj och två veckor framåt på grund av personalbrist och för att minska risken för spridning av coronavirus.
 • Socialutskottet beslutar om paus för beslutad växelvård och för nya beslut om växelvård 1 maj till 31 juli 2020.
 • Studenterna på Härjedalens gymnasium genomför studentceremonier i mindre grupper med klassföreståndare.
 • Studenterna på Härjedalens gymnasium genomför studentceremonier i mindre grupper med klassföreståndare.Socialutskottet har beslutat att göra paus för beslutad växelvård och för nya beslut om växelvård. Beslutet gäller 1 maj till 31 juli 2020.
 • 40 undersköterskor som arbetar med annat i kommunen genomgår utbildning med fokus på covid-19 för att kunna gå över till vården.
 • Lunchlåda till alla elever som går på Härjedalens gymnasium eller är folkbokförda i kommunen från 20 april. Sedan en månad tillbaka lunchlåda till elever på Härjedalens gymnasium.
 • Besöksbegränsningar på skolor, förskolor och fritids.
 • Lämning och hämtning av barn i förskola, fritids och skola sker utomhus eller vid ytterdörren från 14 april 2020.
 • Bibliotek som ligger i skolorna ändrar öppettiderna.
 • 10 dagars betaltid till lokala leverantörer.
 • Simhallar och idrottshallar stängs från 7 april 2020.
 • Under kommunstyrelsemötet 8 april har ledamöterna möjlighet att delta på distans.
 • Kommunfullmäktiges möte 27 april 2020 ställs in.
 • Äldre som bor på särskilt boende kan skajpa med sina anhöriga.
 • Debitering för tillsyn av miljöskydd, hälsoskydd, alkohol, tobak och livsmedel skjuts upp.
 • Uppmanar till färre besök på kommunkontoren 20 mars.
 • Längre lånetider för böcker och boklådor för återlämning av böcker från 20 mars.
 • Följer Folkhälsomyndighetens nya regler för hygienstädning.
 • Gymnaiset och vuxenutbildningen sköter undervisningen på distans sedan 19 mars.
 • Hemsändning av dagligvaror även till riskgrupper.
 • Fritidsgårdarna har stängt från 20 mars.
 • Besöksförbud på kommunens äldreboenden och gruppboenden enligt LSS från 12 mars 2020.
 • För att säkra bemanningen stängs familjecentrum i Sveg och familjecentralerna i Hede-Vemdalen och Funäsdalen.
 • Maten i skolorna serveras av personalen.
 • För att klara bemanningen stänger kommunens förskolor för de så kallade 15-timmarsbarnen från tisdag 17 mars 2020.
 • Alla kommunala externa arrangemang ställs in tills vidare.

Förändringar i det interna arbetet

 • Kommunledningsutskottets sammanträde 14 april ställs in.
 • Möten med många personer sker helst via digitala kanaler.
 • Planerar för ett läge när många anställda i kommunen är sjuka. Personal, kompetenser, lokaler och material inventeras.
 • Tjänsteresor undviks.
 • Medarbetare som kan arbetar hemifrån om de vill.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-05-26 16.31
av Åsa Evertsdotter