Åtgärder under coronavirus-pandemin

Kommunens arbetar sedan 13 mars 2020 i stabsläge med anledning av covid-19 orsakat av coronavirus. Stabsläge innebär att kommunen på ett snabbare och bättre sätt kan fatta beslut och samordna planeringen.

Åtgärder under coronaviruspandemin 2020

Följer rekommendationer och riktlinjer från regionen och Folhälsomyndigheten
Följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Arbetet i vård och äldreomsorg sker, som alltid, enligt riktlinjer från Region Jämtland-Härjedalen och Folkhälsomyndigheten.

Följer Folkhälsomyndighetens nya rutiner för hygienstädning.

Peronalplanering och rekrytering
Planerar kontinuerligt för att hålla de viktigaste verksamheterna igång även om många i personalen blir sjuka.

Anställer kontinuerligt lämpliga personer i vård och äldreomsorg.

Lista över några av åtgärderna i verksamheterna

 • Plexiglas sätts upp som smittskyddsbarriär vid besök på äldreboenden.
 • Särskilt bidrag för sommarlovsaktiviteter i coronatider.
 • Regeringen förlänger besöksförbudet i äldreomsorgen till 31 augusti.
 • Utbildning av personal som har tidigare yrkeserfarenhet av vård och äldreomsorg men arbetar med annat i kommunen. Utbildningen omfattar fyra dagar, är på distans och har tagits fram av Socialstyrelsen på grund av coronavirussmittan. Efter utbildningen kan personalen jobba i vård och äldreomsorg igen.
 • Personal som arbetar i andra områden förbereds för att stötta bildningsförvaltningen om många i personalen där blir sjuka.
 • Undersköterskor från badhuset i Sveg förstärker tillfälligt i vård och omsorg.
 • Tillhandahåller tvättservetter för rengöring av kommunens bilar mellan olika användare.
 • Ha en aktuell lägesbild för att följa upp förändringar i verksamheten.
 • Följer upp tillgång till skyddsutrustning och beställer ny via Region Jämtland-Härjedalen.
 • Förstärker Resurscentrum för att hantera stora personalbortfall.
 • 15-timmarsbarnen är tillbaka på förskolorna efter påsklovet.
 • Tagit fram rutiner för anmälan till Arbetsmiljöverket för smittad personal.
 • Byggt upp lokalt lager med ytdesinfektionsmedel och handsprit för leverens till verksamheterna när de inte får tillräckliga leverenser via ordinarie beställningar.
 • Håller på att ta fram lösning för att brukare ska kunna ta emot besök på äldreboenden. 
 • Kommunicerat hur man når olika stödfunktioner kopplat till ungdomar och psykisk ohälsa.
 • Biståndshandläggare i äldreomsorgen och LSS-handläggare har 1 juni till 31 augusti 2020 telefontid vardagar klockan 8-9.
 • Delar av den dagliga verksamheten stänger från 27 maj och två veckor framåt på grund av personalbrist och för att minska risken för spridning av coronavirus.
 • Studenterna på Härjedalens gymnasium genomför studentceremonier i mindre grupper med klassföreståndare.
 • Socialutskottet gör paus för beslutad växelvård och för nya beslut om växelvård. Beslutet gäller 1 maj till 31 juli 2020.
 • 40 undersköterskor som arbetar med annat i kommunen genomgår utbildning med fokus på covid-19 för att kunna gå över till vården.
 • Biståndshandläggare i äldreomsorgen och LSS-handläggare har längre telefontider i april och maj.
 • Lunchlåda till alla elever som går på Härjedalens gymnasium eller är folkbokförda i kommunen från 20 april. Sedan en månad tillbaka lunchlåda till elever på Härjedalens gymnasium.
 • Besöksbegränsningar på skolor, förskolor och fritids.
 • Lämning och hämtning av barn i förskola, fritids och skola sker utomhus eller vid ytterdörren från 14 april 2020.
 • Bibliotek som ligger i skolorna har öppet för besökare som inte är elever när skolan har stängt.
 • Tio dagars betaltid till lokala leverantörer.
 • Simhallar och idrottshallar stängda från 7 april 2020.
 • Äldre som bor på särskilt boende kan skajpa med anhöriga.
 • Debitering för tillsyn av miljöskydd, hälsoskydd, alkohol, tobak och livsmedel skjuts upp.
 • Uppmanar till färre besök på kommunkontoren 20 mars.
 • Längre lånetider för böcker och boklådor från 20 mars.
 • Gymnaiset och vuxenutbildningen sköter undervisningen på distans från 19 mars.
 • Hemsändning av dagligvaror även till riskgrupper.
 • Fritidsgårdarna har stängt från 20 mars.
 • Besöksförbud på kommunens äldreboenden och gruppboenden enligt LSS från 12 mars.
 • För att säkra bemanningen stängs familjecentrum i Sveg och familjecentralerna i Hede-Vemdalen och Funäsdalen.
 • Maten i skolorna serveras av personalen.
 • För att klara bemanningen stänger kommunens förskolor för 15-timmarsbarnen från 17 mars 2020.
 • Alla kommunala externa arrangemang ställs in tills vidare.

Länssamarbeten
Rapporterar regelbundet till länsstyrelsen om läget i verksamheten.

Samverkar med kommunerna i länet, Region Jämtland-Härjedalen, länsstyrelsen och andra aktörer i regionen.

Regelbunden avstämning om skyddsutrustning med kommuner i länet och regionen.

Internt arbete

 • Ledamöterna i socialutskottet, bildningsutskottet och tillväxtutskottet har möjlighet att delta på distans.
 • Från 8 april har ledamöterna i kommunstyrelsen möjlighet att delta på distans.
 • Kommunfullmäktiges möte 27 april 2020 ställs in.
 • Kommunledningsutskottets sammanträde 14 april ställs in.
 • Möten med många personer sker helst via digitala kanaler.
 • Planerar för ett läge när många anställda i kommunen är sjuka. Personal, kompetenser, lokaler och material inventeras.
 • Tjänsteresor undviks.
 • Medarbetare som kan arbetar hemifrån om de vill.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-06-25 10.23
av Åsa Evertsdotter