Beredskap i hemmet

Brandskydd

Tre av fyra bränder inträffar i hemmen. Att det börjar brinna beror oftast på slarv, otillräcklig kunskap, eller bristande uppmärksamhet. Vi glömmer att släcka brinnande stearinljus, vi går ifrån något som kokar på spisen etc.

Om det börjar brinna

1. Rädda
Först av allt ska du tänka på att rädda människor från branden. Sätt dig själv och andra i säkerhet.

2. Larma

Därefter ska du larma räddningstjänsten genom att ringa 112.

3. Släcka
Om olyckan är framme är det viktigt att du vet hur du ska göra. Mycket kan du själv förbereda genom att skaffa brandvarnare, handbrandsläckare och inte minst träna dig i att agera rätt. Sedan kan du försöka släcka branden. Men ta inte för stora risker så du skadar dig själv.

Se även Civilförsvarsförbundet länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Räddningstjänsten

Elsäkerhet

Orsakerna kan vara många, till exempel blixtnedslag, avgrävda ledningar, sabotage med mera. Långvariga elavbrott är sällsynta. Konsekvenserna kan bli mycket stora. Korta strömavbrott påverkar direkt processindustrin, sjukvården och flygsäkerheten. Ganska snart blir det även konsekvenser för vattenförsörjningen och även livsmedelshanteringen. Kylda och frysta varor blir förstörda.

Du kanske själv har fått uppleva samhällets sårbarhet. Det finns mycket som du själv kan göra för att vara bättre förberedd. Civilförsvarsföreningen i din kommun ordnar kurser i beredskap vid elavbrott och kurser i hemberedskap.

Ytterligare information kan du få på Civilförsvarsförbundets webbplats länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt Elsäkerhetsverkets webbplats länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hygien

Risken för spridning av smittsamma sjukdomar ökar vid långa elavbrott, översvämningar, massflykt med mera. Smitta kan spridas på många sätt till människor, dels från människor, dels från djur och även från livsmedel. När det handlar om plötsliga utbrott är smittan ofta vattenburen. Ansvaret för smittskyddet är delat mellan smittskyddsläkaren och miljö- och hälsoskyddskontoret.

Att sköta den personliga hygienen för att undvika kontaktsmitta blir särskilt viktig under en krissituation. Smuts och dålig hygien är en grogrund för smitta och sjukdomar. Andra åtgärder kan vara att hålla rent och vädra även om det är kallt ute. Blöta kläder hängs upp och ska inte ligga tätt tilltryckta då mögel lätt bildas. Vintertid kan man även låta blöta plagg frysa till och sedan skaka av isen.

För närmare information kontakta landstingets smittskyddsläkare eller kommunens miljö- och hälsoskyddsförvaltning.

Mer information finns på Civilförsvarsförbundets webbplats. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-01-14 17.55
av Åsa Evertsdotter