Lämna synpunkter eller klagomålAdressuppgifter
Önskar du brevsvar skriv namn och adress. Vill du ha svar via mejl skriv din mejladress. Fyll inte i personuppgifter om du vill vara anonym.


Vid handläggningen registreras och behandlas personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR.

Din synpunkter är en allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen om inte sekretess enligt sekretesslagen gäller.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-07-29 11.51
av Sarah Tjärnås