Harren

Harr är en fiskart, som på ett alldeles speciellt sätt blivit förknippad med Härjedalen. Något som författaren Hans Lidman starkt bidragit till, bland annat i hans bok Laxögat, som utkom år 1959. Harren har därför status som Härjedalens landskapsfisk.

Redan långt tillbaka i historien var Härjedalens harrfiske beryktat. I boken "Tännäs - byn vid de sju bergens sluttningar", som utkom 1988, med Patrik Wallmark som huvudredaktör, berättas bland annat, att en till tinget i Ålen (Norge) instämd bosättare från Käringsjön blivit frikänd efter en köpslagan inför sittande ting, när han sagt sig kunna visa ett vatten, "där man kunde gå torrskodd över - på fiskryggar!" Det var harren i Tandsjön, väster om Tännäs det handlade om den gången. Det hela tilldrog sig före freden i Brömsebro, år 1645, således medan Härjedalen ännu var norskt land.

Harr finns i många av Härjedalens fiskevatten och den är en mycket uppskattad sportfisk, som gärna fångas med fluga. Harren tillhör laxfiskarna och känns igen bland annat på den långa, höga ryggfenan. Den kan bli upp till sextio centimeter lång med vikter på upp emot två kilo. Under många år har Tandsjöharren bestått fiskevården med rom för kläckning och utsättning. Man beräknar att cirka en miljon romkorn årligen utvinns, harryngel som också har exporterats till Frankrike, enligt informationsskriften Rogen, utgiven av Tännäs fiskecentrum

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-01-22 17.05
av Anna Elfqvist