Sonfjället

Sonfjället är i bokstavlig mening Härjedalens centrala fjällmassiv, genom sitt läge mitt i landskapet. Från vilket väderstreck du än kommer ser du på långt håll hur dess mäktiga, grå hjässa reser sig ur det omgivande skogshavet.

Enligt Erik Modins skrift, Härjedalens ortnamn och bygdesägner, som utkom på Norstedts & Söners förlag år 1911, härleds namnet Sonfjället från det isländska ordet sunna, som betyder sol. Därmed skulle fjället lika gärna ha kunnat heta "Solfjället", skriver Modin. En benämning han finner träffande på ett fjäll, som i kraft av sin höjd tidigast av alla belyses av solen på morgonen och längst dröjer sig kvar i solljuset när dagen går mot sitt slut.

Sonfjällets nationalpark bildades 1909, främst för att man ville bevara ett område i de södra fjälltrakterna "i dess naturliga tillstånd". Sonfjället var då känt för sina välutvecklade lavhedar som endast var måttligt betade av ren. Området kring Sonfjället är björnens rike. I början av 1900-talet var bildandet av nationalparken också till skydd för den då tynande björnstammen, vilken trängts tillbaka så långt att endast en spillra återstod.

Dessa björnar levde i stort sett bara i urskogsområdet runt Sonfjällets branta sidor. I hägnet av de djupt nedskurna ravinerna och i skydd av stenbrötar och gammal skog, fick inte bara björnar, utan också många andra vilda djur det skydd de behövde.

Det var fristäder som dessa som garanterade att björnen kunde överleva in i vår tid.

Att vandra omkring i nationalparken bjuder inte bara på den spänning som ett eventuellt möte med björn innebär, det erbjuder i alla avseenden möjligheten att uppleva vildmark. Växtligheten är frodig och artrik i de fuktiga stråken längs Sonfjällets östsida, där tassemarkerna också är som allra djupast. På alla sidor omgärdas Sonfjället av gamla fäbodmarker. Nyvallen under den högsta nordostbranten är ännu i full drift.

Copyright ©Härjedalens kommun Text och bild är skyddade av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-01-22 17.05
av Anna Elfqvist