Lillhärjåbygget

Lillhärjåbygget - kulturreservat

Invigning
Lillhärjåbygget, beläget 710 m över havet, ett fjällnära jordbruk i väglöst land blev kulturreservat enligt beslut 25 mars med invigning den 19 april 2002. Landshövding Maggi Mikaelsson höll invigningstalet. På plats fanns representanter för länsstyrelsen i Jämtlands och Gävleborgs län, Riksantikvarieämbetet, länsmuseet och Härjedalens kommun.

Avsikt
Avsikten med kulturreservat är att möjliggöra vård och bevarande av värdefulla, kulturpräglade landskap. I ett kulturreservat kan hela områdets natur- och kulturmiljövärden skyddas och vårdas. Därmed omfattas byggnader, anläggningar, lämningar och marker - men även sådana värden som består av verksamheter, kunskaper och traditioner kan hanteras inom ramen för kulturreservatets förvaltning.

Unikt jordbruk 
Lillhärjåbygget var det första kulturreservatet i Norrland, med tiden har fler tillkommit och i landet finns ett drygt tjugotal och nya bildas efterhand. Det unika är att gården brukas som den gjort sedan mitten av 1800-talet. Jordbruket bedrivs traditionellt med lantrasdjur på utmarksbete, fäboddrift, lieslåtter och hässjning. I gårdens mejeri bereds mjölk samt tillverkas smör och ost. Reservatet omfattar 2 698 ha där också fäboden Hackåsvallen ingår.

Karin Eriksson (1929-2007) har drivit jordbruket tillsammans med sin familj och vid hennes bortgång har dottern Ann fortsatt.

Vägen till Lillhärjåbygget är från Lövnäsvallen 6,5 km och från Brända 8 km lång.
Gården ligger öster om Milstenshågna och Vedungen.

"Gården på fjället" 
Fotograf Lars-Olof Hallberg har under åren 1999-2006 följt och dokumenterat livet på gården och det utmynnade i boken "Gården på fjället" som kom ut 2006. För bland annat detta arbete har Hans Lidman Sällskapet tilldelat Lars-Olof Hallberg 2007 års stipendium för hans gärning att skildra människor som i samklang med naturen lever bondeliv på gammalt vis. Hallberg har följt livet på gården genom alla årstider och finstämt skildrat hur gamla kunskaper lever kvar och alltjämt används.
http://www.fotohallberg.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Text: Gunilla Feldt

Ann Eriksson vallar korna
Foto Lars-Olof Hallberg

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-01-22 17.05
av Anna Elfqvist